יום שלישי, 19 בספטמבר 2017

"תכנון משפטי"- חידושים מעשיים בחקיקה

"האם יש חלופה למינוי אפוטרופוס? 

כל מה שחשוב לדעת על תיקון 18 לחוק האפוטרופסות, ואיך זה נוגע לכל אחד מאתנו.

מאת: עו"ד מימון פאר- מוסמך מטעם האפוטרופוס

תיקון 18 לחוק האפוטרופסות ניכנס לתוקף באפריל 17 והוא משנה את כל נושא האפוטרופסות בישראל. התיקון מאפשר לבצע תכנון משפטי במסגרתו יוכל אדם לקבוע בעודו צלול מי הוא רוצה שיטפל בענייניו.

המגמה: צמצום הפגיעה בזכויות
נתחיל בכך שישנה מגמה של המחוקק (כלומר, הכנסת) לצמצם עד כמה שניתן את הפגיעה בזכויות של אנשים. לדוגמא: מינוי אפוטרופוס לאדם שולל ממנו את כל זכויות ההחלטה שלו על גורלו, ולמעשה מבטל את רצונו. התיקון לחוק יוצר סדרה של כלים (מסמכים ) חדשים שמאפשרים לאדם לעשות "תכנון משפטי",  בשעה שהוא בצלילות הדעת. באמצעות תכנון נכון הוא יוודא שגם כאשר הוא לא יהיה בעל כושר החלטה רצונו יבוא לביטוי, ולמעשה נחסוך את הצורך בהוצאות מיותרות ובריצות לבית משפט שיכריע.

אז מהם אותם כלים (מסמכים) שהתיקון החדש של חוק האפוטרופסות מייצר?

הראשון והחשוב שבהם:  "ייפוי כח מתמשך".
אדם יכול, בשעה שהוא בצלילות הדעת, לקבוע מי הוא רוצה שיטפל בענייניו, אם וכאשר הוא יהיה ללא כושר החלטה (איבוד כושר החלטה יכול להיות זמני, כתוצאה מטיפול רפואי מסויים, צפוי או לא צפוי, או קבוע כתוצאה ממחלה מתפתחת).
בייפוי הכח המתמשך הוא יכול למנות אדם, אחד או יותר, שהוא סומך עליהם, לטפל בענייניו הרכושיים / כספיים או הרפואיים. הוא יכול לקבוע כיצד הם ינהלו את הדברים. הוא יכול לקבוע אילו טיפולים רפואיים הוא מעוניין לקבל ואילו הוא מבקש שלא לבצע. הוא יכול לקבוע כיצד יתנהל חשבון הבנק שלו ו/או העסק שבבעלותו. הוא יכול לחלק את המינוי בין מי שמטפל בעניינים כספיים ובין מי שיטפל בעניינים רפואיים, והוא כמובן יכול גם לקבוע באילו תנאי יכנס ייפוי הכח המתמשך לתוקף.
הדבר מבטיח שלכשיקרה המצב שבו האדם יאבד את כושר ההחלטה רצונו יבוא לידי ביטוי בכל ההחלטות ללא צורך למנות אפוטרופוס מטעם בית המשפט. 

הכלי (מסמך) השני: "מתן הנחיות למינוי אפוטרופוס".

אדם בגיר רשאי, ע"פ התיקון, לתת הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס אם בעתיד יקבע בית המשפט כי יש למנות לו אפוטרופוס.
במסמך ההנחיות המקדימות יכול האדם לקבוע את שמו של היחיד או התאגיד שהאדם חפץ כי הוא יהיה האפוטרופוס שלו. כמו כן, יכול האדם לתת הנחיות מקדימות באשר לרצונו באשר להחלטות עתידיות שהאפוטרופוס עתיד לקבל בשמו ועבורו. 

הכלי (מסמך) השלישי:  "מסמך הבעת רצון"
המסמך מאפשר למי שממלא היום תפקיד של אפוטרופוס על אדם בגיר, ילד הורה או אח וכדומה, לקבוע במסמך מי הוא היה רוצה שימלא את מקומו כאפוטרופוס במידה והוא יאבד את היכולת למלא את התפקיד.

כלי (מסמך) נוסף בתיקון: מינוי "תומך בקבלת החלטות"
המחוקק מבקש לאפשר לאדם, גם במצב של מוגבלות כזו או אחרת, לקבל את ההחלטות על חייו בעצמו, תוך הבנה שאותו אדם לא פעם מתקשה בקבלת החלטות לבד. במקום ללכת לפתרון "הקל", יחסית, ולמנות לאותו אדם אפוטרופוס שיחליט במקומו, ולמעשה יפקיע מהאדם את הזכות להחליט על חייו, בוחר המחוקק למנות לו תומך בקבלת החלטות. תפקידו של התומך הוא לסייע לאדם לקבל החלטות תוך דגש על כך שהוא תומך בהחלטה ולא מחליט במקומו. במקרה זה יכול התומך להיות בן משפחה קרוב או בעל מקצוע, שבעל המוגבלות סומך עליו ויכול להתייעץ איתו לגבי החלטותיו.

ולסיום, כל המסמכים מופקדים אצל האפוטרופוס הכללי ונכנסים לתוקף באישורו.

המחוקק אף קבע כי על יפויי כח מהסוג הזה יוכלו לחתום רק עורכי דין שעברו הסמכה של האפוטרופוס והוכשרו לכך.
להרצאות, הכשרות צוותים מקצועיים וייעוץ ניתן לפנות אל החתום מטה.

בברכת בריאות ושנה טובה.

מימון פאר, עו"ד 
maymonpeerlaw@gmail.com
http://www.peerlaw.co.il
050-5665505