יום ראשון, 23 בדצמבר 2018

חובת הנגשה של מוסדות חינוך - חובת הנגישות לא בלו"ז של הרשויות

חובת הנגישות לא בלו"ז של הרשויות 

בעוד כששה חודשים יגיעו הרשויות המקומיות לנקודת הגמר בכל הקשור להנגשת מוסדות חינוך. ביום 01.05.19 יהיו כל הרשויות מחויבות לעמוד בתנאי החוק להנגשה כללית של בתי הספר בישוב. זאת, לצד התמודדות עם הצורך בביצוע הנגשות פרטניות בהתאם למצב ולמועד הנרשמים לבית הספר.
החוק הטיל על הרשויות שתי חובות מרכזיות: חובת הנגשה כללית וחובת הנגשה פרטנית.
כפי שנאמר, הרשויות המקומיות חייבות לסיים את כל העבודות להנגשה כללית של בתי הספר עד ליום 01.05.19 כך שלאחר מועד זה יהיו בכל בית ספר ברשות שלושה דברים: פיר למעלית, שירותים מונגשים וכניסה מונגשת.
ספק אם כל הרשויות יעמדו בתקנות כפי שהן והחשש כי לא יהיה מנוס מכך שראשי הרשויות יפעילו לחץ על הכנסת להאריך את המועד.
חובת הנגשה נוספת המונחת על כתפי הרשות המקומית היא חובת הנגשה פרטנית. חובה זו קובעת כי  מיד כשנודע לרשות (בדר"כ במועדי ההרשמה) שבבית הספר ילמד תלמיד עם מוגבלות או שאחד ההורים הוא עם מגבלות חייבת העיריה לבצע הנגשה מתאימה כך שהעבודות תסתיימנה עד פתיחת שנת הלימודים. סוג העבודות במקרה הזה יותאם לסוג המוגבלות ולאמצעי ההנגשה הנחוצים למקרה הפרטי.
בחלק מהרשויות ישנה תופעה של אי עמידה במועדים כך ששנת הלימודים נפתחת וההנגשה הפרטנית, למרות שהעירייה מודעת לה, לא בוצעה.  לרוב הטענות תהיינה קשורות בהשתתפות הכספית לה זכאית הרשות מתקציב משרד החינוך.
רשויות שאינן עומדות בהוראת חוק שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות צפויות לשלם פיצוי של עד 50,000 שח ללא צורך בהוכחת נזק.
בשנים האחרונות נידונו מספר תביעות סביב הנושא ורובן ככולן הוכרעו נגד הרשות.
שלכם, עו"ד מימון פאר
050-5665505
www.peerlaw.co.il